Styrelsen

Brottsofferjouren Södra Stockholm har en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte.
Styrelsen har ett ansvar se till att arbetet i brottsofferjouren kan genomföras enligt de stadgar som upprättats och enligt de beslut som fattas.

Ordförande: Eva Gustafson (ställföreträdande)

Vice ordförande: Liisa Korkeakoski

För fullständig styrelseförteckning eller övriga frågor,
mejla info@sodrastockholm.boj.se