Vi bistår dig som utsatts för brott, är vittne eller anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott eller som är misstänkt eller dömd för brott.

Hos Brottsofferjouren Södra Stockholm kan du utan kostnad erhålla:

  • Samtalsstöd
  • Råd och vägledning
  • Information om polisanmälan och polisens arbete
  • Information och stöd inför, under och efter rättegång
  • Hjälp i kontakter med myndigheter
  • Hjälp att söka ekonomisk ersättning för det brott som du har blivit utsatt för

Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med oss och vi har tystnadslöfte.