Du som är målsägande, vittne eller anhörig och kallad till domstol

  • Har du frågor inför kommande rättegång?
  • Vill du vänta i avskilt väntrum?
  • Vill du komma till tingsrätten innan din rättegång och träffa ett vittnesstöd, få mer information, gå på en rättegång och ställa dina frågor?
  • Vill du boka ett vittnesstöd som är med under din rättegång?

Begreppet vittnesstöd

Är missvisande och avser både målsägande (brottsdrabbad) och vittne trots ordets innebörd.

Vad är ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som kostnadsfritt ger medmänsklighet stöd och praktiskt information i samband med domstolsförhandling. Vittnesstöden identifieras genom att bära en namnbricka det står vittnesstöd på har genomgått en gedigen teoretisk och praktisk utbildning och avgett tystnadslöfte.

Vad gör vittnesstöd?

Ett vittnesstöd erbjuder kostnadsfritt målsäganden och vittnen information, förklarar, avdramatiserar, erbjuder avskildhet, är en medmänniska/ett sällskap, förmedlar till andra stödinsatser m.m.

Varför vittnesstöd?

Vittnesstöden bidrar till kunskap och förståelse som därmed skapar en större trygghet för målsägande och vittnen. Många personer kommer ensamma till tingsrätten, som för de flesta är en främmande miljö och många upplever det som stressande. Att då få sällskap av en medmänniska kan förändra hela känslan av ensamhet och utsatthet. Genom att du får kunskap och lite kontroll över vad som väntar när du kliver in i rättssalen kommer du avlägga ett bättre förhör och domstolen kommer att få ett bättre underlag för sitt dömande.

Hur arbetar vittnesstöden?

I huvudsak arbetar vittnesstöden enligt ett arbetssätt som kallar för rondering som innebär uppsökande verksamhet. Varje dag finns vittnesstöd på plats i våra domstolar (undantaget säkerhetssalarna och Svea hovrätt där vi endast finns i bokningsform) och utefter ett arbetsmaterial söker upp kallade personer och erbjuder information, stöd och svarar på frågor.

Som målsägande och vittne har du möjlighet att få ett s.k. förmöte där du ett par veckor eller ett par dagar innan din egen rättegång får träffa ett vittnesstöd på domstolen. I detta möte ger vittnesstödet dig information, du kan ställa frågor, ni går tillsammans på en pågående rättegång för att se live hur det går till och om du vill kan ni även gå in i en tom rättssal. Syftet med förmöten är att förbereda vittnet så gått det går inför sin egen rättegång.

Utöver förmöten kan vi även erbjuda bokning av vittnesstöd på dagen för din egen rättegång. Då möter du upp vittnesstödet en stund innan där ni kan sätta er lite avskilt och prata, vittnesstödet kan sedan sitta med inne i rättssalen under rättegången om du önskar det och ni kan även ha ett samtal efter rättegången.

På våra domstolar finns det även en disk/pulpet som det står vittnesstöd på där vittnesstöd kan hittas om de inte är upptagna på annat håll.