Samordnare Rodolfo Roth Cortes

vittnesstod.solna@sodrastockholm.boj.se

076 643 20 26

Solna tingsrätt
Sundbybergsvägen 5
171 73 SOLNA

Läs mer på Solna tingsrätts hemsida

https://www.domstol.se/solna-tingsratt/