Gör skillnad

Som ideell förening är insatser från frivilliga ovärderliga för att vår verksamhet ska fungera.

Våra volontärer arbetar med allt från brottsofferstöd till datasupport och formgivning av grafiskt material. Om du vill göra en insats för att hjälpa brottsutsatta i vårt område hör gärna av dig så kan vi se vilka möjligheter som finns. 

Stödpersoner och vittnesstödens uppgifter är:

– Att ta personlig kontakt med dig som brottsoffer och i första hand lyssna på och hjälpa dig att formulera dina känslor, upplevelser och bekymmer.

-Att upprätthålla kontakten för fortsatt samverkan och rådgivning så länge detta bedöms nödvändigt.

-Att ge stöd och information inför rättegång och vid behov vara ett moraliskt stöd under samt efter rättegången.

-Att ge stöd och information inför kontakten med aktuella myndigheter, -försäkringsbolag, advokater, m.fl.

-Att vid behov hänvisa till eller förmedla social, juridisk, psykologisk eller medicinsk hjälp eller förmedla kontakt med annan sakkunnig hjälp som kan vara nödvändig.

För att bli stödperson eller vittnesstöd genomgår du en praktisk utbildning på ca 30 timmar fördelat över några veckor. Därefter genomför du praktik under ett antal timmar, för att bli vittnesstöd behöver du även gå på ett par rättegångar.

Minimikravet är ca 8 timmar i månaden.

Idag blev det verkligen tydligt för mig vilken otroligt viktig roll vi har som vittnesstöd och vilken skillnad vi gör. Jag känner att detta är så givande och fantastiskt att finnas där och hjälpa de som verkligen behöver det.

Ett blivande vittnesstöd

Är du intresserad att göra skillnad kan du kontakta oss så berättar vi med vad du behöver skicka in för ansökan.

Du kan läsa mer om att bli vittnesstöd på Brottsoffermyndighetens hemsida

https://www.brottsoffermyndigheten.se/om-oss/vittnesstod/bli-vittnesstod/

https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/wb4kqeif/bli-vittnessto-d_a5.pdf