Anhörig

Att vara anhörig till någon som utsatts, bevittnat eller begått ett brott kan väcka en mängd olika tankar, känslor och frågor.

Brottsofferjouren Södra Stockholm erbjuder stöd till dig som är anhörig till en brottsutsatt, vittne eller gärningsperson. Se våra kontaktuppgifter under https://sodrastockholm.boj.se/kontakt/

Att vara anhörig

Ett brott påverkar ofta fler personer än den som blivit utsatt. Du som anhörig har en viktig roll för personen, samtidigt som det stundtals kan kännas utmanande att stötta och finnas där. Det finns flera saker som kan vara bra för anhöriga att tänka på både vad avser att stötta personen såväl som underlätta för en själv. Det är viktigt att ha med sig att varje persons upplevelser är individuell och alla reagerar på olika sätt efter ett brott.

Som anhörig är det viktigt att försöka hålla sig lugn och finnas där. Låt personen som blivit utsatt själv ta initiativ att berätta om händelsen, men respektera också om personen inte vill eller kan prata. Det är viktigt att lyssna aktivt och ta personens berättelse på allvar. Som anhörig är det bra att skaffa sig kunskap och information genom kontakter med organisationer och myndigheter. Hjälp också personen som utsatts att få professionellt stöd genom kontakt med hälso- och sjukvården om behov finns.

Anhöriga som hjälper till när någon utsatts för ett brott kan själv må dåligt och bli känslomässigt påverkad. Glöm inte bort sig själv och reflektera när möjlighet finns över dina egna reaktioner dels för din egen skull, dels för att kunna ge ett så bra stöd och bemötande som möjligt.

Anhörig till gärningsperson

Stödet för anhöriga eller närstående person till misstänkt eller dömd gärningsperson, anser vi är minst lika viktigt, som all annat stöd. Vi upplever att det ofta är en mycket bortglömd grupp och är något vi arbetar vidare för att ändra. Hos oss behöver en inte känna skam. Vi lyssnar och stöttar.

Länkar

Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

http://www.atsub.se

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

http://www.rav.se