Artikel tidningen Brottsoffer om att vittna

En artikel publicerad i tidningen Brottsoffer där samordnare Malin Bengtsson intervjuas om att det för de flesta inte är farligt att vittna.

En artikel publicerad i tidningen Brottsoffer där samordnare Malin Bengtsson intervjuas om att det för de flesta inte är farligt att vittna.