Artikel tidningen Brottsoffer om bedrägeri

Tidningen Brottsoffer har publicerat en artikel om bedrägerier med samordnarna Paola Torres och Ida Arebark.

Tidningen Brottsoffer har publicerat en artikel om bedrägerier med samordnarna Paola Torres och Ida Arebark.

En artikel publicerad i tidningen Brottsoffer om att vara vittnesstöd och samordnare på Södertörns tingsrätt.